Domény na prodej, docházka, investice

Moje docházka

Moje docházka slouží k evidenci docházky či odvedené práce. Jedná se o .xls soubor, pro jeho spuštění je tedy potřeba mít na počítači nainstalován Microsoft Excel 2003 nebo vyšší. Moje docházka je vytvořena tak, aby byla použitelná pro jakoukoliv osobu a nezávislá na aktuálním roce. Soubor .xls využívá makra a je nutné je povolit. Tato verze je funkční i na 64 bit Microsoft Office. 

Funkce:

Zjednodušené zadávání datumu (tlačítka pro posun vpřed i vzad)
Jednotlivé záznamy se zadávají na úvodním listě
Záznam se podle nastaveného datumu automaticky uloží do správného měsíce
Zadávání času Od - Do
Možnost zadání více záznamů v jednom dni
Možnost zadávání docházky přes noc
Automatický výpočet přesčasů
Možnost samostatného zadání pauzy
Hodnoty Od, Do, Pauza a Popis se po přidání záznamu automatický nastaví na výchozí hodnoty
Diety
Přednastavené šablony Práce, Cesta, Dovolená, Víkend, Svátek, NV
Možnost přidání popisu k jednotlivým záznamům
Kontrola záznamu před přidáním
Výpis docházky po jednotlivých měsících
Zvýrazněné víkendy ve výpisu
Měsíční celkové součty odpracovaných hodin a přesčasů
Měsíční graf odpracovaných hodin
NOVINKA: přesčas se již neodečítá u dalších záznamů ve stejný den

Nastavení:

Jméno Rok Pracovní doba za den (v hodinách)
Možnost přednastavení Od, Do, Pauza, Popis

Nápověda:

Před prvním použitím nastavte Jméno, Rok a hlavně Pracovní dobu (v Nastavení)
Hodiny zadávejte s dvojtečkou
Chybné záznamy smažte a vytvořte nové. Záznamy raději neupravujte! Záznamy se řadí tak, že nejnovější jsou vždy nahoře
Pro přehlednost vkládejte i víkendy (Od 0:00, Do 0:00)

Ke stažení:

Na záložce "Nastavení" si nezapomeňte přednastavit rok, jméno a další parametry.